Muutoksia bussireitteihin Kemin Karihaarassa 10.5. alkaen

Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan rakentaminen aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Kemin Karihaarassa kevään ja kesän aikana. Muutokset koskevat Koivuharjunkatua, Tornionkatua ja Sahansaarenkatua liikennöiviä seutu- ja kaupunkiliikenteen linjoja.

10.5.2021 alkaen poistuvat käytöstä Koivuharjunkadun ja Tornionkadun pysäkit välillä Poltimonkatu – Torvisenkatu ja samalla seutuliikenteen linja-autoreitti siirtyy kyseiseltä osuudelta kiertoreitille Koivuharjunkatu – Poltimonkatu – Pajusaarentie – Torvisenkatu – Tornionkatu. Korvaavat pysäkit tulevat Koivuharjunkadulle Poltimonkadun risteyksen eteläpuolelle ja Tornionkadulle Torvisenkadun risteyksen pohjoispuolelle. Liikennöinti Sahansaarenkadulla säilyy, mutta Sahansaarenkadun bussipysäkit poistuvat käytöstä. Muutoksen jälkeen Kemin kaupunkiliikenteen linjojen 2BC ja 2C matkustajien tulee käyttää Koivuharjunkadun korvaavia pysäkkejä, jonne säilyy kevyenliikenteen yhteys Sahansaarenkadun pohjoispuolelta Leinosenpolun alikulun kautta.

Kartta muutoksista 10.5. alkaen

7.6.2021 alkaen Leinosenpolun alikulku suljetaan ja kevyenliikenteen yhteys Sahansaarenkadun pohjoispuolelta Koivuharjunkadulle on Karpinpolun kautta. Kemin kaupunkiliikenne siirtyy Sahansaarenkadulta Mäntylänkadulle kesän liikennöintikauden alkaessa 5.6.2021. Kesäliikenteen aikataulut ja reittikartta julkaistaan myöhemmin.

Kartta muutoksista 7.6. alkaen