Meri-Lapin joukkoliikennevuoroja kilpailutettu

Meri-Lapin toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen on kilpailuttanut Meri-Lapin seutuliikennettä täydentäviä joukkoliikennevuoroja sopimuskaudelle 5.8.2019 – 7.8.2022. Sopimukseen sisältyy enintään kahden vuoden optio. Tarjouspyyntö sisälsi kaikkiaan yhdeksän kohdetta ja useita reittejä. Suurin osa nyt hankituista vuoroista ajetaan yhteysvälillä Tervola – Keminmaa – Kemi/Tornio ja hankittuun kokonaisuuteen sisältyy koulukuljetuksia, asiointia ja työssäkäyntiä palvelevia vuoroja sekä toisen asteen opiskelijoiden yhteydet Tervolasta ja Keminmaalta Kemiin ja Tornioon. Lisäksi hankintakokokaisuuteen sisältyy asiointia palveleva yhteys Simo – Kemi kahdesti viikossa sekä sunnuntaivuoroja Kemin ja Tornion välillä.

Tarjouskilpailun kohteet 1-7 (Keminmaan ja Tervolan suunnan vuorot) voitti Kemin Taksipalvelu Oy, kohteen 8 (Simo – Kemi) K.Hekkanen Oy ja kohteen 9 (Kemi – Tornio sunnuntaivuorot) North European Bus Tours Ky (NET-Matkat). Hankinnan arvonlisäveroton bruttokustannus on noin 280.000 euroa/vuosi, josta osa katetaan lipputuloilla ja valtionavustuksella.

Vuorojen aikataulutiedot julkaistaan myöhemmin.